Rysunek techniczny – Panel ▲ 400×2600 (z lamelą trójkątną)